اجرای مراسم قرعه کشی مجتمع یاقوت مصلی

مراسم اختتامیه و قرعه کشی جشنواره فروش مجتمع تجاری یاقوت مصلی