Skip to content

بهره برداری از واحدهای تجاری طبقه +۲

بهره برداری از واحدهای تجاری طبقه +۲
با استعانت از پروردگار و طبق برنامه ریزی قبلی امید است بهره برداری از واحدهای تجاری طبقه +۲ از ابتدا سال ۱۴۰۱ انجام گیرد.
شرایط فروش و اجاره واحدها متعاقبا خدمت تمام عزیزان اعلام می گردد.

شما میتوانید با استفاده از تور مجازی از مجتمع تجاری یاقوت مصلی دیدن بفرمایید

تور واقعیت مجازی مجتمع تجاری یاقوت مصلی جهت تسهیل این امر جهت بازدید از مجتمع برای شما مخاطبین عزیز طراحی و پیاده سازی گردیده است.